Sbor dobrovolných hasičů v Šardicích

Součastnost požárního sportu

Požární sport je součástí tělesné přípravy příslušníků hasičských záchranných sborů krajů a zaměstnanců hasičských záchranných sborů podniků. Za účelem jednotného postupu při organizování sportovních soutěží v požárním sportu, provádění jednotlivých disciplin a hodnocení dosažených výkonů jsou vydána Pravidla požárního sportu. Každoročním sportovním vyvrcholením je mistrovství ČR v požárním sportu družstev HZS ČR (profesionálních hasičů) a mistrovství ČR družstev SDH obcí (dobrovolných hasičů). Právo účasti v těchto mistrovstvích soutěžící získávají v postupových kolech a do mistrovství se kvalifikují nejlepší družstva a s nimi i jednotlivci. Od roku 2001 nominují krajští ředitelé HZS ČR na mistrovství ČR profesionálních hasičů krajské výběry. Mnohé profesionální hasiče motivuje zařazení do těchto výběrových družstev a to připívá ke zlepšování výkonnosti tohoto sportu. Pokud by někdo sečetl počet profesionálních i dobrovolných hasičů a členů občanských sdružení, kteří aktivně požární sport provozují, jistě by se požární sport ocitl mezi sporty s největší členskou základnou v ČR. 
K zajištění mezinárodní spolupráce Hasičského záchranného sboru České republiky v oblasti požárního sportu a k účasti profesionálních hasičů České republiky na mezinárodních soutěžích bylo v roce 2001 ustaveno reprezentační družstvo ČR. Toto družstvo navázalo na výborné výsledky v mezinárodních soutěžích z konce 80. let. Na XIII. Mezinárodní soutěži CTIF, konané v roce 2001 ve Finsku, získalo zlatou medaili za disciplínu požární útok a stříbrnou medaili za celkové hodnocení. V roce 2002 se v Moskvě konalo 1. mistrovství světa profesionálních hasičů v požárním sportu. Tohoto mistrovství se zúčastnilo celkem 21 států a naše družstvo bylo hodnoceno v celkovém pořadí na 4. místě a disciplíně požární útok získalo stříbrnou medaili. Do reprezentačního družstva ČR v požárním sportu jsou každoročně zařazováni hasiči, kteří v soutěžích požárního sportu mají nejlepší výsledky.

Design: Webnode.cz © 2009 Administrace: Tomáš Olšer

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode