Sbor dobrovolných hasičů v Šardicích

Historie požárního sportu

Naše reprezentační družstvo se poprvé zúčastnilo mezinárodní soutěže v požárním sportu v Leningradě v roce 1968. A hned na svém prvním turnaji získali stříbrné medaile v disciplíně požární útok.tehdy bylo naše družstvo složeno z narychlo secvičených hasičů z Prahy.V letech 1969 a 1970 nás reprezentovali hasiči z Brna, kteří po kvalitnější přípravě dosáhli lepších výsledků - 2 x první místo v požárním útoku, bronz v celkovém hodnocení družstev a 4. místo ve štafetě na 4 x 100 m. 
Vrcholné orgány požární ochrany ČSR a SSR rozhodly v roce 1970 zavést požární sport pro všechny hasiče tehdejšího ČSSR. Požární sport začal patřit do odborné přípravy hasičů a patří tam až dodnes. Je uzákoněn § 72, odst. 4, v zákoně č. 133/1985 Sb. 
V roce 1970 se v Ostravě konala první celostátní soutěž v požárním sportu. Zde se, ale projevila nezkušenost s pořádáním takových akcí, ztroskotalo to především na nejednotném výkladu pravidel a směrnic, chyběli zde kvalifikovaní rozhodčí. Hned na dalším mistrovství, které se konalo v Trenčíně v roce 1971, byla většina chyb odstraněna. Každému Mistrovství ČSSR předcházely národní soutěže, ze kterých se nominovalo prvních šest družstev na celorepublikovou soutěž v příslušné pořádající zemi. V tomto období již byla znát systematická práce v této oblasti, což se projevilo i dosahováním hodnotných sportovních výkonů nejen na domácí aréně, ale i na mezinárodním kolbišti. Jako příklad možno uvést dosud nejlepší výsledek našeho závodníka na mezinárodní soutěži, kterého dosáhl Ivan Trojan z Třebíče v disciplíně 100 m s překážkami časem 16,31 s v roce 1989 ve Varšavě na soutěži CTIF. 
Po roce 1990 bylo rozpuštěno reprezentační družstvo a docházelo k útlumu, který byl zapříčiněn menším zájmem o pořádání soutěží v hasičském sportu, které přinášely stále větší z materiální a finanční stránky. Mnohé hasičské záchranné sbory okresu a podniku se stále více věnovaly dalším sportům a začaly v těchto dalších sportech organizovat sportovní soutěže. Vliv na pokles zájmu měl i bezesporu rozpad východního bloku, kde si požární sport vydobyl prestižní pozici ve vzájemném sportovním zápolení hasičů. I přes tyto neblahé faktory se u některých jednotek požární ochrany podařilo udržet požární sport na dobré úrovni a nyní již můžeme konstatovat, že jeho útlum byl zastaven. O stagnaci požárního sportu nelze hovořit u dobrovolných hasičů, kde u mnohých jednotek je tento sport trvale v popředí zájmu jejich členů. Nemalý podíl na této skutečnosti mají občanská sdružení působící na úseku požární ochrany, zejména Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, kde prvky požárního sportu jsou uplatňovány již ve sportovních soutěžích dětí a mládeže.

Design: Webnode.cz © 2009 Administrace: Tomáš Olšer

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode