Sbor dobrovolných hasičů v Šardicích

Svatý Florian

Narodil se v Enns, jeho život připadl na období pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána. V mládí byl plukovníkem ve vojsku římského císaře v Cetii (dnešní Zeiselmauer v Rakousku). Roku 304 se zastal pronásledovaných křesťanských legionářů, za což byl odsouzen k trestu smrti a 4. května 304 utopen v řece Enže na území dnešního Rakouska.

Svatý Florián je považován za patrona profesí, které souvisejí s ohněm - hlavně hasičů, dále hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů. Je představován obvykle v oblečení římského důstojníka s nádobou na hašení, případně přímo hasící požár. Jeho kult byl značně rozšířen i v českých zemích a jeho sochy se budovaly na ochranu proti požáru.

V němčině existuje tzv. Princip svatého Floriána, který vyjadřuje úsloví : „O heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd andre an.“  (Ó svatý Floriáne, ušetři můj dům, zapal jiný.)

Design: Webnode.cz © 2009 Administrace: Tomáš Olšer

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode