Sbor dobrovolných hasičů v Šardicích

Prevence

 • Oheň, který se chvíli nehlídá, může přerůst ve velmi nebezpečný požár!
 • Děti by si neměli hrát se sirkami, zapalovačem nebo dokonce s cigaretami!
 • Nedotýkejte se teplých věcí na plotně, samotné plotny ani vařiče!
 • Děti by neměli zapínat sporák ani jiné tepelné spotřebiče bez přítomnosti člověka!
 • Snadno hořlavé věci dávejte do bezpečné vzdálenosti od všech zdrojů tepla!
 • Nijak nemanipulujte s elektrickou zásuvkou ani nerozebírejte elektrické spotřebiče!
 • Neškrkejte u hořlavých kapalin, stačí jiskra a může dojít k požáru či výbuchu!
 • Dětem by se neměla dostat do rukou zábavní pyrotechnika nebo dokonce výbušnina!
 • Nerozdělávejte oheň u lesa, stohu slámy ani vypalování meze se nedoporučuje!
 • Dítě by nikdy nemělo rozdělávat oheň bez dozoru dospělého!
 • Když zpozorujete požár zavolejte na linku tísňového volání 150!
 • I při malém požáru si davejte pozor, aby jste se nenadýchali jedovatých zplodin, ústa i nos si kryjte vlhkým kusem oblečení!
 • Neschovávejte se před ohněm do skříně či pod postel, tam tě hasiči nemusí najít!
 • Nikdy se nevracejte do hořícího domu nebo místnosti ani pro nejcennější věci!
 • Hasící přístroje či hydranty vám můžou zachránit život, proto je neničte!
 • Nepřebíhejte a nepřejíždějte silnici před jedoucími, houkajícími hasičskými vozidly, naopak se snažte uvolnit cestu!

Znalost prevence může zachránit život a zabránit neštěstí

Design: Webnode.cz © 2009 Administrace: Tomáš Olšer

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode